Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.


mąż-jest-typowym-facetem-który-na-wszystko-logiczne-wytłumaczenie-facetem-który-nigdy-nie-okazuje-swoich-uczuć-i-tym-który-płakał-słysząc
anakarsismążjesttypowymfacetemktórynawszystkologicznewytłumaczenienigdynieokazujeswoichuczućtympłakałsłysząctwojąodmowęgdyporazpierwszypoprosiłcięrękęmąż jestjest typowymtypowym facetemktóry mama nana wszystkowszystko logicznelogiczne wytłumaczeniektóry nigdynigdy nienie okazujeokazuje swoichswoich uczućuczuć ii tymktóry płakałpłakał słyszącsłysząc twojątwoją odmowęgdy popo razraz pierwszypierwszy poprosiłpoprosił cięo rękęmąż jest typowymjest typowym facetemktóry ma nama na wszystkona wszystko logicznewszystko logiczne wytłumaczeniektóry nigdy nienigdy nie okazujenie okazuje swoichokazuje swoich uczućswoich uczuć iuczuć i tymktóry płakał słyszącpłakał słysząc twojąsłysząc twoją odmowęgdy po razpo raz pierwszyraz pierwszy poprosiłpierwszy poprosił ciępoprosił cię ocię o rękę

Dżentelmen to człowiek, który nigdy nie rani cudzych uczuć. Chyba że umyślnie. -Oscar Wilde
dżentelmen-to-człowiek-który-nigdy-nie-rani-cudzych-uczuć-chyba-że-umyślnie
Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć. -Anonim
mężczyzna-który-nigdy-nie-kłamie-kobiecie-bardzo-ło-względów-dla-jej-uczuć
Mąż: człowiek, który nigdy nie pamięta o twoich urodzinach, ale w towarzystwie chętnie wymienia twój wiek. -Marilyn Monroe
mąż-człowiek-który-nigdy-nie-pamię-o-twoich-urodzinach-ale-w-towarzystwie-chętnie-wymienia-twój-wiek