Mąż nie trzewik, z nogi nie zrzucisz.


mąż-nie-trzewik-z-nogi-nie-zrzucisz
anonimmążnietrzewiknogizrzuciszmąż nienie trzewikz noginogi nienie zrzuciszmąż nie trzewikz nogi nienogi nie zrzuciszz nogi nie zrzucisz

A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jarzmo z twej szyi.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności? To już nie las­ka mój drogi. Szczerze? To ku­la u nogi.Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi.