Mąż pa­suje tyl­ko do połowy...


mąż-pa­suje-tyl­ko-do połowy
sprajtkamążpa­sujetyl­kodo połowymąż pa­sujepa­suje tyl­kotyl­ko do połowymąż pa­suje tyl­kopa­suje tyl­ko do połowymąż pa­suje tyl­ko do połowy

Op­ty­mis­ta widzi szklankę z wodą do połowy pełną, pe­symis­ta do połowy pustą. A ktoś sprag­niony i tak będzie widział tyl­ko wodę.Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy.- O! Roz­po­rek mi się rozpiął... - No to sze­fie jest okazja... - ...ale tyl­ko do połowy. - ...ku­pić no­we spodnie.Nie pa­suje­my do siebie 'ko­leżan­ko', bo tyl­ko po % pot­ra­fimy się dogadać.. ~Bra­kuje mi tych trzeźwych rozmów. [*] Dwie mapy świata - z pierwszej i drugiej połowy XX wieku; z pierwszej połowy - państwa niepodległe stanowią nieliczną grupę. Poza ich granicami świat jest wielką kolonią. . . , władztwem kilku mocarstw - posiadaczy. Mapa z końca naszego wieku - to ponad 180 niepodległych państw.Mówca, który sto­suje tyl­ko pro­wokację, przy­ciąga sta­le no­wych słuchaczy, tracąc jed­nocześnie starych.