Mąż to mężczyzna, któremu niezmiernie trudno przyznać, że coś jest w całości jego winą.


mąż-to-mężczyzna-któremu-niezmiernie-trudno-przyznać-że-coś-jest-w-całoś-jego-winą
pam brownmążtomężczyznaktóremuniezmiernietrudnoprzyznaćżecośjestcałościjegowinąktóremu niezmiernieniezmiernie trudnotrudno przyznaćże coścoś jestjest ww całościcałości jegojego winąmąż to mężczyznaktóremu niezmiernie trudnoniezmiernie trudno przyznaćże coś jestcoś jest wjest w całościw całości jegocałości jego winąktóremu niezmiernie trudno przyznaćże coś jest wcoś jest w całościjest w całości jegow całości jego winąże coś jest w całościcoś jest w całości jegojest w całości jego winą

Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary. -Pam Brown
mąż-to-mężczyzna-któremu-wzrok-psuje-ę-akurat-wtedy-gdy-powinien-widzieć-torby-i-inne-ężary
Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać. -Oscar Wilde
mężczyzna-któremu-ę-wiedzie-to-taki-który-zarabia-więcej-ż-jego-żona-jest-w-stanie-wydać
Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Kobieta, której się powiodło, to taka, która znalazła takiego męża. -Sacha Guitry
mężczyzna-któremu-ę-powiodło-to-ten-co-zarabia-więcej-ż-może-wydać-jego-żona-kobieta-której-ę-powiodło-to-taka-która-znalazła-takiego
Starość i młodość patrzą na życie z przeciwnych końców teleskopu: dla jednej jest ono niezmiernie długie, dla drugiej niezmiernie krótkie. -Henry Ward Beecher
starość-i-młodość-patrzą-na-życie-z-przeciwnych-końców-teleskopu-dla-jednej-jest-ono-niezmiernie-długie-dla-drugiej-niezmiernie-krótkie
Kawaler - mężczyzna, któremu udało się nie znaleźć żony. -Andre Prevost
kawaler-mężczyzna-któremu-udało-ę-nie-znaleźć-żony