Mąż wi­nien, jeżeli niewias­ta przek­racza miarę.


mąż-wi­nien-żeli-niewias­-przek­racza-miarę
tacytmążwi­nienjeżeliniewias­taprzek­raczamiaręmąż wi­nienjeżeli niewias­taniewias­ta przek­raczaprzek­racza miaręjeżeli niewias­ta przek­raczaniewias­ta przek­racza miaręjeżeli niewias­ta przek­racza miarę

Miłość przek­racza ból i wy­bacza winy.ce­leb­rując mnie. przek­racza wodospady. błogosławiony.Fałszy­wość ludzi przek­racza po­ziom kry­tyczny .Tyl­ko miłość jest wie­czna i przek­racza gra­nice czasu.Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje.Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...