Mądra kobieta zawsze wybiera sobie buty o numer większe, a pulower o numer mniejszy.


mądra-kobieta-zawsze-wybiera-sobie-buty-o-numer-większe-a-pulower-o-numer-mniejszy
gina lollobrigidamądrakobietazawszewybierasobiebutynumerwiększepulowermniejszymądra kobietakobieta zawszezawsze wybierawybiera sobiesobie butybuty oo numernumer większepulower oo numernumer mniejszymądra kobieta zawszekobieta zawsze wybierazawsze wybiera sobiewybiera sobie butysobie buty obuty o numero numer większea pulower opulower o numero numer mniejszymądra kobieta zawsze wybierakobieta zawsze wybiera sobiezawsze wybiera sobie butywybiera sobie buty osobie buty o numerbuty o numer większea pulower o numerpulower o numer mniejszymądra kobieta zawsze wybiera sobiekobieta zawsze wybiera sobie butyzawsze wybiera sobie buty owybiera sobie buty o numersobie buty o numer większea pulower o numer mniejszy

Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu. -Anonim
mąż-to-taka-osoba-która-dzwoni-do-ciebie-z-biura-aby-zapytać-jaki-jest-numer-jego-samochodu
Kiedy te­lefon pub­liczny zwra­ca mo­netę mężczyźnie, ten spogląda na nią ze smut­kiem; ale ko­bieta wrzu­ca ją z pow­ro­tem i nakręca in­ny numer. -Ramón Gómez de La Serna
kiedy-te­lefon-pub­liczny-zwra­ca-mo­netę-mężczyźnie-ten-spogląda-na ą-ze smut­kiem-ale-ko­bieta-wrzu­ca-ją z pow­ro­tem
Ludzie wychowywani w latach 40. nie wiedzieli, że żyją w Polsce numer dwa. Ci, którzy umierali w Katyniu też nie ginęli za numerki, tylko za swoją ojczyznę. -Władysław Bartoszewski
ludzie-wychowywani-w-latach-40-nie-wiedzieli-że-żyją-w-polsce-numer-dwa-ci-którzy-umierali-w-katyniu-też-nie-ginęli-za-numerki-tylko-za-swoją
Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią. -Noel Coward
kobieta-jest-zawsze-dość-mądrą-na-to-aby-uchodzić-za-głupią
Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku