Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.


mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
antoine de levismądrośćczłowiekarozpoznajesięlepiejpojegopytaniachniżodpowiedziachmądrość człowiekaczłowieka rozpoznajerozpoznaje sięsię lepiejlepiej popo jegojego pytaniachniż popo jegojego odpowiedziachmądrość człowieka rozpoznajeczłowieka rozpoznaje sięrozpoznaje się lepiejsię lepiej polepiej po jegopo jego pytaniachniż po jegopo jego odpowiedziachmądrość człowieka rozpoznaje sięczłowieka rozpoznaje się lepiejrozpoznaje się lepiej posię lepiej po jegolepiej po jego pytaniachniż po jego odpowiedziachmądrość człowieka rozpoznaje się lepiejczłowieka rozpoznaje się lepiej porozpoznaje się lepiej po jegosię lepiej po jego pytaniach

To czy człowiek jest inteligentny poznaje się po jego odpowiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach. -Naguib Mahfouz
to-czy-człowiek-jest-inteligentny-poznaje-ę-po-jego-odpowiedziach-to-czy-jest-mądry-po-pytaniach
Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości. -Anonim
prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś
Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei. -Ralph Waldo Emerson
oceniamy-mądrość-człowieka-na-podstawie-jego-nadziei
Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck
godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania
Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności. -Henryk Elzenberg
pocieszyć-człowieka-znaczy-w-jego-własnych-oczach-jego-cierpienie-podnieść-do-najwyższej-godnoś
Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby. -Artur Schopenhauer
lekarz-zna-choroby-człowieka-adwokat-jego-złe-działania-a-kapłan-jego-potrzeby