Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.


mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
antoine de levismądrośćczłowiekarozpoznajesięlepiejpojegopytaniachniżodpowiedziachmądrość człowiekaczłowieka rozpoznajerozpoznaje sięsię lepiejlepiej popo jegojego pytaniachniż popo jegojego odpowiedziachmądrość człowieka rozpoznajeczłowieka rozpoznaje sięrozpoznaje się lepiejsię lepiej polepiej po jegopo jego pytaniachniż po jegopo jego odpowiedziachmądrość człowieka rozpoznaje sięczłowieka rozpoznaje się lepiejrozpoznaje się lepiej posię lepiej po jegolepiej po jego pytaniachniż po jego odpowiedziachmądrość człowieka rozpoznaje się lepiejczłowieka rozpoznaje się lepiej porozpoznaje się lepiej po jegosię lepiej po jego pytaniach

To czy człowiek jest inteligentny poznaje się po jego odpowiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach.Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości.Oceniamy mądrość człowieka na podstawie jego nadziei.Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania.Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności.Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby.