Mądrość jest zagadką.


mądrość-jest zagadką
piotr szreniawskimądrośćjest zagadkąmądrość jest zagadką

Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.Okrutną zagadką jest życie.Kobieta sama sobie jest zagadką, a jej rozwiązaniem jest ciąża.Wielką zagadką ludzkiego losu nie jest cierpienie, lecz nieszczęście.