Mądrość jest harmonią.


mądrość-jest-harmonią
novalismądrośćjestharmoniąmądrość jestjest harmoniąmądrość jest harmonią

Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda.Praistniejąca harmonia jest najpiękniejszym wymysłem na świecie, zarówno jak pełń i materia subtelna..Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie.