Mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.


mądrość-jest-jedyną-wartośą-która-nie-dewaluuje-ę
sokratesmądrośćjestjedynąwartościąktóraniedewaluujesięmądrość jestjest jedynąjedyną wartościąktóra nienie dewaluujedewaluuje sięmądrość jest jedynąjest jedyną wartościąktóra nie dewaluujenie dewaluuje sięmądrość jest jedyną wartościąktóra nie dewaluuje się

Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell
ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się. -Isokrates
mądrość-jest ­dyną-war­tośą-która-nie de­waluuje-ę
Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham
jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki