Mądrość jest zawsze święta... Świętość jest zawsze mądra.


mądrość-jest-zawsze-świę-Świętość-jest-zawsze-mądra
ralph waldo emersonmądrośćjestzawszeświętaŚwiętośćmądramądrość jestjest zawszezawsze świętaświęta ŚwiętośćŚwiętość jestjest zawszezawsze mądramądrość jest zawszejest zawsze świętazawsze święta Świętośćświęta Świętość jestŚwiętość jest zawszejest zawsze mądramądrość jest zawsze świętajest zawsze święta Świętośćzawsze święta Świętość jestświęta Świętość jest zawszeŚwiętość jest zawsze mądramądrość jest zawsze święta Świętośćjest zawsze święta Świętość jestzawsze święta Świętość jest zawsześwięta Świętość jest zawsze mądra

Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Dochodzenie do bogactwa nie zawsze jest związane z trudem, ale odchodzenie od niego trudne jest zawsze.Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.