Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko.


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
francoise saganmądrośćmężczyznyogarniawielerzeczypowierzchowniekobietymałorzeczyaległębokomądrość mężczyznymężczyzny ogarniaogarnia wielewiele rzeczyrzeczy powierzchowniemądrość kobietykobiety ogarniaogarnia małomało rzeczyale głębokomądrość mężczyzny ogarniamężczyzny ogarnia wieleogarnia wiele rzeczywiele rzeczy powierzchowniemądrość kobiety ogarniakobiety ogarnia małoogarnia mało rzeczymądrość mężczyzny ogarnia wielemężczyzny ogarnia wiele rzeczyogarnia wiele rzeczy powierzchowniemądrość kobiety ogarnia małokobiety ogarnia mało rzeczymądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczymężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchowniemądrość kobiety ogarnia mało rzeczy

Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie.Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia.Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.