Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie.


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
francoise saganmądrośćmęskaogarniawielerzeczypowierzchowniekobiecamałorzeczyalegruntowniemądrość męskamęska ogarniaogarnia wielewiele rzeczyrzeczy powierzchowniemądrość kobiecakobieca ogarniaogarnia małomało rzeczyale gruntowniemądrość męska ogarniamęska ogarnia wieleogarnia wiele rzeczywiele rzeczy powierzchowniemądrość kobieca ogarniakobieca ogarnia małoogarnia mało rzeczymądrość męska ogarnia wielemęska ogarnia wiele rzeczyogarnia wiele rzeczy powierzchowniemądrość kobieca ogarnia małokobieca ogarnia mało rzeczymądrość męska ogarnia wiele rzeczymęska ogarnia wiele rzeczy powierzchowniemądrość kobieca ogarnia mało rzeczy

Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko.Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia.Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.