Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem.


mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem
herman hessemądrośćmyślećzesceptycyzmemdziałaćoptymizmemmyśleć zeze sceptycyzmemdziałać zz optymizmemmyśleć ze sceptycyzmemdziałać z optymizmem

Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać.Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu.Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.