Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania.


mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
ignacy krasickimądrośćpo­legana tymwed­leme­gozda­niaaby nie od­po­wiadaćna głupiepytaniamądrość po­legapo­lega na tymna tym wed­lewed­le me­gome­go zda­niaaby nie od­po­wiadać na głupiena głupie pytaniamądrość po­lega na tympo­lega na tym wed­lena tym wed­le me­gowed­le me­go zda­niaaby nie od­po­wiadać na głupie pytaniamądrość po­lega na tym wed­lepo­lega na tym wed­le me­gona tym wed­le me­go zda­niamądrość po­lega na tym wed­le me­gopo­lega na tym wed­le me­go zda­nia

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére
hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
Ka­ra piekła po­lega na tym, że na całą wie­czność ot­rzy­mujesz to, co zda­wało ci się naj­bar­dziej up­ragnione na ziemi. -C » Joseph Campbell » Potęga mitu
ka­ra-piekła-po­lega-na tym-że na całą-wie­czność-ot­rzy­mujesz-to-co zda­wało- ę-naj­bar­dziej-up­ragnione-na ziemi
Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu
być-ro­zum­nym-to naj­większa-cno­-a mądrość-po­lega-na tym-by mówić-prawdę-i postępo­wać-god­nie-z na­turą-słuchając-jej
Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat. -Alexis Carrel
nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności. -Jean Cocteau
mądrość-polega-na-tym-aby-nie-być-szalonym-śli-tylko-usprawiedliwiają-to-okolicznoś