Mądrość, podobnie jak żółwiowa zupa, nie każdemu jest dostępna.


mądrość-podobnie-jak-żółwiowa-zupa-nie-każdemu-jest-dostępna
koźma prutkowmądrośćpodobniejakżółwiowazupaniekażdemujestdostępnapodobnie jakjak żółwioważółwiowa zupanie każdemukażdemu jestjest dostępnapodobnie jak żółwiowajak żółwiowa zupanie każdemu jestkażdemu jest dostępnapodobnie jak żółwiowa zupanie każdemu jest dostępna

Każda myśl dostępna jest każdemu - jeden jest w niej królem, a inny pastuszkiem.Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne.Doskonałość tak samo nie jest nam dostępna jak nieskończoność.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.- Wyglądasz jak­byś wyszła z siero­cińca. pot­rze­bujesz więcej ko­loru, blas­ku, błys­ko­tek! Życie jest praw­dzi­wym kar­na­wałem, a nie zupą bez smaku.Człowiek niczego tak nie pragnie, jak coraz pełniej żyć i wie, że ta pełnia dostępna jest w miłości.