Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń.


mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
george santayanamądrośćprzychodziwrazz ut­ratązłudzeńmądrość przychodziprzychodzi wrazwraz z ut­ratąz ut­ratą złudzeńmądrość przychodzi wrazprzychodzi wraz z ut­ratąwraz z ut­ratą złudzeńmądrość przychodzi wraz z ut­ratąprzychodzi wraz z ut­ratą złudzeńmądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń

Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń.Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem.Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem.Wiedza przychodzi szybko, ale mądrość zawsze marudzi.Wszelka mądrość i zrozumienie przychodzi do nas drogą miłości.