Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.


mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic
tadeusz kotarbińskimądrośćsamasobienieufagłupotaudzielakredytubezgranicmądrość samasama sobiesobie nienie ufagłupota samasama sobiesobie udzielaudziela kredytukredytu bezbez granicmądrość sama sobiesama sobie niesobie nie ufagłupota sama sobiesama sobie udzielasobie udziela kredytuudziela kredytu bezkredytu bez granicmądrość sama sobie niesama sobie nie ufagłupota sama sobie udzielasama sobie udziela kredytusobie udziela kredytu bezudziela kredytu bez granicmądrość sama sobie nie ufagłupota sama sobie udziela kredytusama sobie udziela kredytu bezsobie udziela kredytu bez granic

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Kobieta sama wydaje na świat swe potomstwo, sama usuwa się z nim na drugi plan egzystencji, tam gdzie jest spokój i gdzie bez obawy można ustawić kołyskę. Sama w milczącej pokorze karmi i wychowuje dziecko.Grzeczność już sama w sobie jest siłą.Miłość jest ślepa i sama sobie nie dowierzając, chwyta się każdego oparcia.Osiągnąć dojrzałość, oznacza żyć w izolacji, która sobie sama wystarcza.Znamy jeno przejawy rzeczy, rzecz sama w sobie jest niepoznawalna.