Mądrość to córka doświadczenia


mądrość-to-córka-doświadczenia
leonardo da vincimądrośćtocórkadoświadczeniacórka doświadczeniamądrość to córkamądrość to córka doświadczenia

Mądrość jest córką doświadczenia.Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.