Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm.


mądry-idealizm-jest-bliższy-mądremu-materializmowi-ż-głupi-materializm
włodzimierz leninmądryidealizmjestbliższymądremumaterializmowiniżgłupimaterializmmądry idealizmidealizm jestjest bliższybliższy mądremumądremu materializmowimaterializmowi niżniż głupigłupi materializmmądry idealizm jestidealizm jest bliższyjest bliższy mądremubliższy mądremu materializmowimądremu materializmowi niżmaterializmowi niż głupiniż głupi materializmmądry idealizm jest bliższyidealizm jest bliższy mądremujest bliższy mądremu materializmowibliższy mądremu materializmowi niżmądremu materializmowi niż głupimaterializmowi niż głupi materializmmądry idealizm jest bliższy mądremuidealizm jest bliższy mądremu materializmowijest bliższy mądremu materializmowi niżbliższy mądremu materializmowi niż głupimądremu materializmowi niż głupi materializm

Nic nie ro­bienie jest dla ge­niu­szy, dla le­niwych jest idealizm. Idealizm, jak wol­na wo­la, czy­ni etykę bar­dziej elastyczną. -słońiczka
nic-nie ro­bienie-jest dla-ge­niu­szy-dla-­niwych-jest idealizm-idealizm jak wol­na-wo­-czy­-etykę-bar­dziej-elastyczną
ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy... -poeta wyklęty
ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu