Mądry mężczyzna powinien zaślubić tylko bardzo piękną kobietę. To mu pomoże, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił.


mądry-mężczyzna-powinien-zaślubić-tylko-bardzo-piękną-kobietę-to-mu-pomoże-aby-w-przyszłoś-ktoś-go-od-niej-uwolnił
sacha guitrymądrymężczyznapowinienzaślubićtylkobardzopięknąkobietętomupomożeabyprzyszłościktośgoodniejuwolniłmądry mężczyznamężczyzna powinienpowinien zaślubićzaślubić tylkotylko bardzobardzo pięknąpiękną kobietęmu pomożeaby ww przyszłościprzyszłości ktośktoś gogo odod niejniej uwolniłmądry mężczyzna powinienmężczyzna powinien zaślubićpowinien zaślubić tylkozaślubić tylko bardzotylko bardzo pięknąbardzo piękną kobietęaby w przyszłościw przyszłości ktośprzyszłości ktoś goktoś go odgo od niejod niej uwolniłmądry mężczyzna powinien zaślubićmężczyzna powinien zaślubić tylkopowinien zaślubić tylko bardzozaślubić tylko bardzo pięknątylko bardzo piękną kobietęaby w przyszłości ktośw przyszłości ktoś goprzyszłości ktoś go odktoś go od niejgo od niej uwolniłmądry mężczyzna powinien zaślubić tylkomężczyzna powinien zaślubić tylko bardzopowinien zaślubić tylko bardzo pięknązaślubić tylko bardzo piękną kobietęaby w przyszłości ktoś gow przyszłości ktoś go odprzyszłości ktoś go od niejktoś go od niej uwolnił

Mądry mężczyz­na po­winien zaślu­bić tyl­ko bar­dzo piękną ko­bietę. To mu po­może, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił.Po to istnieje kobieta, aby mężczyzna był dzięki niej mądry.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Mężczyzna nie lubi, aby w domu był ktoś nudniejszy od niego. Trzeba na to bardzo uważać.Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi.Człowiek mądry widzi tylko tyle, ile powinien, a nie wszystko, co może zobaczyć.