Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość.


mądry-od-nikogo-nie-doznaje-lekceważenia-zna-swoją-wielkość
senekamądryodnikogoniedoznajelekceważeniaznaswojąwielkośćmądry odod nikogonikogo nienie doznajedoznaje lekceważeniazna swojąswoją wielkośćmądry od nikogood nikogo nienikogo nie doznajenie doznaje lekceważeniazna swoją wielkośćmądry od nikogo nieod nikogo nie doznajenikogo nie doznaje lekceważeniamądry od nikogo nie doznajeod nikogo nie doznaje lekceważenia

Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. -Blaise Pascal
wielkość-człowieka-jest-wielka-w-tym-że-zna-on-swoją-nędzę-drzewo-nie-zna-swojej-nędzy
Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. -Thomas Carlyle
wielki-człowiek-pokazuje-swoją-wielkość-przez-sposób-w-jaki-traktuje-maluczkich
Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński kard
naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej
Naprawdę mądry jest ten, kto zna jedno słowo: miłość. -Brygida Św
naprawdę-mądry-jest-ten-kto-zna-jedno-słowo-miłość