Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.


mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
anonimmądryzawszewięcejsięuczyodgłupiegoniżgłupiecmądregomądry zawszezawsze więcejwięcej sięsię uczyuczy odod głupiegoniż głupiecgłupiec odod mądregomądry zawsze więcejzawsze więcej sięwięcej się uczysię uczy oduczy od głupiegoniż głupiec odgłupiec od mądregomądry zawsze więcej sięzawsze więcej się uczywięcej się uczy odsię uczy od głupiegoniż głupiec od mądregomądry zawsze więcej się uczyzawsze więcej się uczy odwięcej się uczy od głupiego

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego.Pożyteczniejsze mądrego siedzenie albo próżnowanie niż głupiego zakręt albo robota.Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi.Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.