Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.


mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
anonimmądryzawszewięcejsięuczyodgłupiegoniżgłupiecmądregomądry zawszezawsze więcejwięcej sięsię uczyuczy odod głupiegoniż głupiecgłupiec odod mądregomądry zawsze więcejzawsze więcej sięwięcej się uczysię uczy oduczy od głupiegoniż głupiec odgłupiec od mądregomądry zawsze więcej sięzawsze więcej się uczywięcej się uczy odsię uczy od głupiegoniż głupiec od mądregomądry zawsze więcej się uczyzawsze więcej się uczy odwięcej się uczy od głupiego

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy-ę-od-swoich-wrogów-ż-głupiec-od-przyjaciół
Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy ę-od swoich-wrogów-ż-głupiec-od przyjaciół
Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego. -Anonim
trudniej-głupiemu-udawać-mądrego-ż-mądremu-głupiego
Pożyteczniejsze mądrego siedzenie albo próżnowanie niż głupiego zakręt albo robota. -Andrzej Maksymilian Fredro
pożyteczniejsze-mądrego-siedzenie-albo-próżnowanie-ż-głupiego-zakręt-albo-robota
Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde
idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie. -Cyceron
właściwośą-człowieka-mądrego-jest-błądzić-głupiego-trwać-w-błędzie