Mądrzy ciągle się uczą, głup­cy wszys­tko umieją.


mądrzy-ągle ę-uczą-głup­cy-wszys­tko-umieją
apolinary despinoixmądrzyciągle sięuczągłup­cywszys­tkoumiejąmądrzy ciągle sięciągle się uczągłup­cy wszys­tkowszys­tko umiejąmądrzy ciągle się uczągłup­cy wszys­tko umieją

Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby. -Erazm z Rotterdamu
mądrość-od­biera-od­wagę-i dla­tego-mądrzy-bo­rykają ę-z ubóstwem-żyją-w za­nied­ba­niu-i niena­wiś-głup­cy-na­tomiast
Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał. -Talmud
kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. -Bertrand Russell
to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
ja mam wszys­tko lecz to­bie ciągle coś bra­kuje i myślisz ze nie masz nic  -Intryga
ja mam-wszys­tko-lecz-to­bie-ągle-coś-bra­kuje-i-myślisz-ze nie masz-nic