Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć.


mądrzy-ludzie-mówią-bo-mają-coś-do-powiedzenia-głupcy-bo-muszą-coś-powiedzieć
platonmądrzyludziemówiąbomającośdopowiedzeniagłupcymusząpowiedziećmądrzy ludzieludzie mówiąbo mająmają coścoś dodo powiedzeniabo musząmuszą coścoś powiedziećmądrzy ludzie mówiąbo mają cośmają coś docoś do powiedzeniabo muszą cośmuszą coś powiedziećbo mają coś domają coś do powiedzeniabo muszą coś powiedziećbo mają coś do powiedzenia

Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia. -Sacha Guitry
są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
Tyl­ko nieliczni mają tu­taj coś mądre­go do powiedzenia. -Elizabetta
tyl­ko-nieliczni-mają-­taj-coś-mądre­go-do powiedzenia
Mają coś do powiedzenia... Cza­sem w kil­ku wcieleniach  -Kojak
mają-coś-do powiedzenia-cza­sem-w kil­ku-wcieleniach 
Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński
Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają. -Samuel Palmer
ludzie-mądrzy-tworzą-przysłowia-ale-to-głupcy-powtarzają