Mężczyźni żenią się, bo są zmęczeni, kobiety wychodzą za mąż, bo są ciekawe - obie strony rozczarowują się.


mężczyź-żenią-ę-bo-są-zmęczeni-kobiety-wychodzą-za-mąż-bo-są-ciekawe-obie-strony-rozczarowują-ę
oscar wildemężczyźniżeniąsiębozmęczenikobietywychodzązamążciekaweobiestronyrozczarowująsięmężczyźni żeniążenią siębo sąsą zmęczenikobiety wychodząwychodzą zaza mążbo sąsą ciekaweciekaweobieobie stronystrony rozczarowująrozczarowują sięmężczyźni żenią siębo są zmęczenikobiety wychodzą zawychodzą za mążbo są ciekawesą ciekaweobie stronyobie strony rozczarowująstrony rozczarowują siękobiety wychodzą za mążbo są ciekaweobie strony rozczarowująobie strony rozczarowują sięobie strony rozczarowują się

Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami.Mężczyźni mają dużo szczęśliwsze życie niż kobiety; zwykle później się żenią i wcześniej umierają.Ożenek: Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się boją sami spać.Dawniej mężczyźni żenili się z kucharkami i flirtowali z chórzystkami; dziś żenią się z chórzystkami i zatrudniają dobre kucharki.Małżeństwo jest instytucją przyprawiającą człowieka o mdłości, chyba, że obie strony mają dość szmalu, aby trzymać się od siebie z daleka.