Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.


mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-czym-nie-są
francoise saganmężczyźnichełpiąsiętymczymkobietyniemężczyźni chełpiąchełpią sięsię tymtym czymczym sąkobiety czymczym nienie sąmężczyźni chełpią sięchełpią się tymsię tym czymtym czym sąkobiety czym nieczym nie sąmężczyźni chełpią się tymchełpią się tym czymsię tym czym sąkobiety czym nie sąmężczyźni chełpią się tym czymchełpią się tym czym są

Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Kobiety mają przynajmniej stroje. Ale czym mogą przykryć swą pustkę mężczyźni?Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby byćWstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich.Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...