Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.


mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-czym-nie-są
francoise saganmężczyźnichełpiąsiętymczymkobietyniemężczyźni chełpiąchełpią sięsię tymtym czymczym sąkobiety czymczym nienie sąmężczyźni chełpią sięchełpią się tymsię tym czymtym czym sąkobiety czym nieczym nie sąmężczyźni chełpią się tymchełpią się tym czymsię tym czym sąkobiety czym nie sąmężczyźni chełpią się tym czymchełpią się tym czym są

Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-tym-czym-nie-są
Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Kobiety mają przynajmniej stroje. Ale czym mogą przykryć swą pustkę mężczyźni? -Karl Kraus
kobiety-mają-przynajmniej-stroje-ale-czym-mogą-przykryć-swą-pustkę-mężczyź
Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być -Zbigniew Herbert
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-jest-ale-tym-czym-chciałby-być
Wstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich. -Alfons Daudet
wstydliwość-skromność-po-co-mężczyź-są-wszyscy-jednacy-żądni-rozwiązłoś-i-zepsuci-zwabić-ich-tym-w-czym-ę-lubują-to-jeszcze