Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są.


mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-tym-czym-nie-są
francoise saganmężczyźnichełpiąsiętymczymkobietyniemężczyźni chełpiąchełpią sięsię tymtym czymczym sąkobiety tymtym czymczym nienie sąmężczyźni chełpią sięchełpią się tymsię tym czymtym czym sąkobiety tym czymtym czym nieczym nie sąmężczyźni chełpią się tymchełpią się tym czymsię tym czym sąkobiety tym czym nietym czym nie sąmężczyźni chełpią się tym czymchełpią się tym czym sąkobiety tym czym nie są

Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby byćCzy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Byt dla siebie [. . . ] jest tym, czym nie jest, nie będąc tym, czym jest.Wstydliwość, skromność - po co? Mężczyźni są wszyscy jednacy, żądni rozwiązłości i zepsuci; zwabić ich tym, w czym się lubują, to jeszcze najlepszy sposób utrzymania ich.