Mężczyźni mają dużo szczęśliwsze życie niż kobiety; zwykle później się żenią i wcześniej umierają.


mężczyź-mają-żo-szczęśliwsze-życie-ż-kobiety-zwykle-później-ę-żenią-i-wcześniej-umierają
henry louis menckenmężczyźnimajądużoszczęśliwszeżycieniżkobietyzwyklepóźniejsiężeniąwcześniejumierająmężczyźni mająmają dużodużo szczęśliwszeszczęśliwsze życieżycie niżniż kobietyzwykle późniejpóźniej sięsię żeniążenią ii wcześniejwcześniej umierająmężczyźni mają dużomają dużo szczęśliwszedużo szczęśliwsze życieszczęśliwsze życie niżżycie niż kobietyzwykle później siępóźniej się żeniąsię żenią iżenią i wcześnieji wcześniej umierająmężczyźni mają dużo szczęśliwszemają dużo szczęśliwsze życiedużo szczęśliwsze życie niższczęśliwsze życie niż kobietyzwykle później się żeniąpóźniej się żenią isię żenią i wcześniejżenią i wcześniej umierająmężczyźni mają dużo szczęśliwsze życiemają dużo szczęśliwsze życie niżdużo szczęśliwsze życie niż kobietyzwykle później się żenią ipóźniej się żenią i wcześniejsię żenią i wcześniej umierają

Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Mężczyźni żenią się, bo są zmęczeni, kobiety wychodzą za mąż, bo są ciekawe - obie strony rozczarowują się.Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Mężczyźni mają sto sposobów, żeby się zemścić. Kobiety mają jeden, ale ten wart jest wszystkich naszych!Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni.