Mężczyźni mają takie głupie życie, ciągle bronią swej bezcennej nietykalności, śmiesznego terytorium. Najczęściej obawiają się, że ktoś mógłby odkryć pustkę panującą w środku. Żyją jak gdyby w dekoracjach filmowych, które zwiedzać można w studiach filmowych wytwórni Universal, budują piękne fasady, za którymi rozpościera się pustka, istnieje jedynie front dla turystów.


mężczyź-mają-takie-głupie-życie-ągle-bronią-swej-bezcennej-nietykalnoś-śmiesznego-terytorium-najczęściej-obawiają-ę-że-ktoś-mógłby
william whartonmężczyźnimajątakiegłupieżycieciąglebroniąswejbezcennejnietykalnościśmiesznegoterytoriumnajczęściejobawiająsiężektośmógłbyodkryćpustkępanującąśrodkuyjąjakgdybydekoracjachfilmowychktórezwiedzaćmożnastudiachfilmowychwytwórniuniversalbudująpięknefasadyzaktórymirozpościerasiępustkaistniejejedyniefrontdlaturystówmężczyźni mająmają takietakie głupiegłupie życieciągle broniąbronią swejswej bezcennejbezcennej nietykalnościśmiesznego terytoriumnajczęściej obawiająobawiają sięże ktośktoś mógłbymógłby odkryćodkryć pustkępustkę panującąpanującą ww środkuŻyją jakjak gdybygdyby ww dekoracjachdekoracjach filmowychktóre zwiedzaćzwiedzać możnamożna ww studiachstudiach filmowychfilmowych wytwórniwytwórni universalbudują pięknepiękne fasadyza którymiktórymi rozpościerarozpościera sięsię pustkaistnieje jedyniejedynie frontfront dladla turystówmężczyźni mają takiemają takie głupietakie głupie życieciągle bronią swejbronią swej bezcennejswej bezcennej nietykalnościnajczęściej obawiają sięże ktoś mógłbyktoś mógłby odkryćmógłby odkryć pustkęodkryć pustkę panującąpustkę panującą wpanującą w środkuŻyją jak gdybyjak gdyby wgdyby w dekoracjachw dekoracjach filmowychktóre zwiedzać możnazwiedzać można wmożna w studiachw studiach filmowychstudiach filmowych wytwórnifilmowych wytwórni universalbudują piękne fasadyza którymi rozpościeraktórymi rozpościera sięrozpościera się pustkaistnieje jedynie frontjedynie front dlafront dla turystów

Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Najlepszych menedżerów można najczęściej poznać pośród tych, którzy mają w sobie silną cechę nieszablonowego podejścia do życia, którzy nie bronią się przed innowacjami, lecz je wprowadzają. Bez innowacji niemożliwy jest rozwój przedsiębiorstwa.Błędem jest każda emigracja. Wieczysty mit o Anteuszu zaczerpnięty został z głębin psychiki ludzkiej i życie zawsze go potwierdza. Oderwani od swej ziemi, od pni, ludzie tracą moc. Przyszłość kraju budują ci, co zostają, budują w powszednim trudzie zacisnąwszy zęby.Gdyby mężczyźni żenili się z kobietami, na które zasługują, mieliby bardzo ciężkie życie.