Mężczyźni nie doceniają nigdy swych żon. Pozostawiają to zwykle innym.


mężczyź-nie-doceniają-nigdy-swych-żon-pozostawiają-to-zwykle-innym
oscar wildemężczyźniniedoceniająnigdyswychżonpozostawiajątozwykleinnymmężczyźni nienie doceniajądoceniają nigdynigdy swychswych żonzwykle innymmężczyźni nie doceniająnie doceniają nigdydoceniają nigdy swychnigdy swych żonpozostawiają to zwyklemężczyźni nie doceniają nigdynie doceniają nigdy swychdoceniają nigdy swych żonpozostawiają to zwykle innymmężczyźni nie doceniają nigdy swychnie doceniają nigdy swych żon

Wszyscy mężczyźni żonaci są naturalnie własnością swych żon, i to jest jedyny prawdziwy majątek kobiet zamężnych. -Oscar Wilde
wszyscy-mężczyź-żonaci-są-naturalnie-własnośą-swych-żon-i-to-jest-jedyny-prawdziwy-majątek-kobiet-zamężnych
Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów. -Diana Webster
dawniej-młodzi-mężczyź-szukali-sobie-żon-teraz-wyszukują-sobie-teśów
Daw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon. Te­raz wyszu­kują so­bie teściów. -Diana Webster
daw­niej-młodzi-mężczyź-szu­kali-so­bie-żon-te­raz wyszu­kują-so­bie-teśów
Człowiek zwykle unika przypisywania mądrości innym, chyba że chodzi o wrogów. -Albert Einstein
człowiek-zwykle-unika-przypisywania-mądroś-innym-chyba-że-chodzi-o-wrogów
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym. -John Steinbeck
kiedy-człowiek-powiada-że-nie-chce-o-czymś-mówić-zwykle-to-znaczy-że-nie-może-myść-o-niczym-innym