Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn


mężczyź-odkryli-wszystkie-ukryte-możliwoś-kobiet-przez-to-jedynie-iż-nieustannie-żądali-w-tym-stopniu-w-jakim-oddawały-ę-nam-osiągały
rabindranath tagoremężczyźniodkryliwszystkieukrytemożliwościkobietprzeztojedynienieustannieżądalitymstopniujakimoddawałysięnamosiągałyzawszeswojąprawdziwąwielkośćponieważmusiałyzłożyćdiamentyswegoszczęściaperłycierpienianaszymkrólewskimskarbcuznalazłyswojeprawdziwebogactwotakwięcdlamężczyznbraćoznaczaistociedawaćkobietydawaćznaczyzyskiwaćmężczyźni odkryliodkryli wszystkiewszystkie ukryteukryte możliwościmożliwości kobietkobiet przeziż nieustannienieustannie żądaliw tymtym stopniuw jakimjakim oddawałyoddawały sięsię namosiągały zawszezawsze swojąswoją prawdziwąprawdziwą wielkośćponieważ musiałymusiały złożyćzłożyć wszystkiewszystkie diamentydiamenty swegoswego szczęściaszczęścia ii wszystkiewszystkie perłyperły swegoswego cierpieniacierpienia ww naszymnaszym królewskimkrólewskim skarbcuznalazły swojeswoje prawdziweprawdziwe bogactwotak więcwięc dladla mężczyznoznacza ww istociedla kobietyznaczy ww istociemężczyźni odkryli wszystkieodkryli wszystkie ukrytewszystkie ukryte możliwościukryte możliwości kobietmożliwości kobiet przezprzez to jedynieiż nieustannie żądaliw tym stopniuw jakim oddawałyjakim oddawały sięoddawały się namosiągały zawsze swojązawsze swoją prawdziwąswoją prawdziwą wielkośćponieważ musiały złożyćmusiały złożyć wszystkiezłożyć wszystkie diamentywszystkie diamenty swegodiamenty swego szczęściaswego szczęścia iszczęścia i wszystkiei wszystkie perływszystkie perły swegoperły swego cierpieniaswego cierpienia wcierpienia w naszymw naszym królewskimnaszym królewskim skarbcuznalazły swoje prawdziweswoje prawdziwe bogactwotak więc dlawięc dla mężczyznoznacza w istociea dla kobietyznaczy w istocie

Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią.Kochać nie oznacza dawać coś ze swego bogactwa, ale ukazywać innym ich własne bogactwo.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało!Jeśli oddamy życiu wszystkie swoje siły, cóż nam zostanie dla tego co szlachetniejsze, lepsze?Wszyscy prawdziwie wielcy ludzie lubią dawać się tyranizować słabej istocie.