Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki.


mężczyź-pożerają-młode-dziewczę-jak-owoce-a-serca-ich-wypluwają-jak-pestki
magdalena samozwaniecmężczyźnipożerająmłodedziewczętajakowocesercaichwypluwająpestkimężczyźni pożerająpożerają młodemłode dziewczętadziewczęta jakjak owoceserca ichich wypluwająwypluwają jakjak pestkimężczyźni pożerają młodepożerają młode dziewczętamłode dziewczęta jakdziewczęta jak owocea serca ichserca ich wypluwająich wypluwają jakwypluwają jak pestkimężczyźni pożerają młode dziewczętapożerają młode dziewczęta jakmłode dziewczęta jak owocea serca ich wypluwająserca ich wypluwają jakich wypluwają jak pestkimężczyźni pożerają młode dziewczęta jakpożerają młode dziewczęta jak owocea serca ich wypluwają jakserca ich wypluwają jak pestki

Chłopcy pożerają dziewczęta jak owoc, a ich serca wypluwają jak pestki.Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia.Cza­sami ma się wrażenie, że zwierzęta, zwłaszcza młode, są jak­by naukow­ca­mi, którzy nie spoczną, póki nie zba­dają te­go, co ich interesuje.Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.Jak przej­rzys­ty strumień przepływasz prze­ze mnie wzrokiem utonęłam w ich głębi nie raz aż po na­gość serca Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni.