Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne.


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
alfred tennysonmężczyźniróżnią sięco naj­wyżejja­konieboi ziemiako­bietywszakjak nieboi piekłosą różnemężczyźni różnią sięróżnią się co naj­wyżejco naj­wyżej ja­koja­ko nieboniebo i ziemiako­biety wszakwszak jak niebojak niebo i piekłoi piekło są różnemężczyźni różnią się co naj­wyżejróżnią się co naj­wyżej ja­koco naj­wyżej ja­ko nieboja­ko niebo i ziemiako­biety wszak jak niebowszak jak niebo i piekłojak niebo i piekło są różnemężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­koróżnią się co naj­wyżej ja­ko nieboco naj­wyżej ja­ko niebo i ziemiako­biety wszak jak niebo i piekłowszak jak niebo i piekło są różnemężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko nieboróżnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemiako­biety wszak jak niebo i piekło są różne

Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo -Julian Przyboś
alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
Za horyzontem niebo łączy się z ziemią boża obecność... -Natuuś
za-horyzontem-niebo-łączy ę-z ziemią-boża-obecność
Gdy pa­da wiosen­ny deszcz, niebo i ziemia łączą się w miłos­nym akcie. -Mian Mian
gdy-pa­da-wiosen­ny-deszcz-niebo-i ziemia-łączą ę-w miłos­nym-akcie
Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy. -Majmonides
podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje. -Jerzy Andrzejewski
każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje