Mężczyźni są dla kobiet jak miejsca na parkingu. Mężczyzna bez kobiety jest jak dom bez okien.


mężczyź-są-dla-kobiet-jak-miejsca-na-parkingu-mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-dom-bez-okien
william whartonmężczyźnidlakobietjakmiejscanaparkingumężczyznabezkobietyjestdomokienmężczyźni sąsą dladla kobietkobiet jakjak miejscamiejsca nana parkingumężczyzna bezbez kobietykobiety jestjest jakjak domdom bezbez okienmężczyźni są dlasą dla kobietdla kobiet jakkobiet jak miejscajak miejsca namiejsca na parkingumężczyzna bez kobietybez kobiety jestkobiety jest jakjest jak domjak dom bezdom bez okienmężczyźni są dla kobietsą dla kobiet jakdla kobiet jak miejscakobiet jak miejsca najak miejsca na parkingumężczyzna bez kobiety jestbez kobiety jest jakkobiety jest jak domjest jak dom bezjak dom bez okienmężczyźni są dla kobiet jaksą dla kobiet jak miejscadla kobiet jak miejsca nakobiet jak miejsca na parkingumężczyzna bez kobiety jest jakbez kobiety jest jak domkobiety jest jak dom bezjest jak dom bez okien

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją. -Anton Czechów
kobiety-bez-towarzystwa-mężczyzn-więdną-a-mężczyź-bez-kobiet-głupieją
Mężczyzna bez kobiety jest jak ryba bez roweru. -Anonim
mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-ryba-bez-roweru
Mężczyzna bez kobiety jest jak parowóz bez pary. -Antoni Czechow
mężczyzna-bez-kobiety-jest-jak-parowóz-bez-pary
Dom książek to dom bez okien. -Anonim
dom-książek-to-dom-bez-okien
Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em
jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś