Mężczyźni są szalenie nielogiczni. Twierdzą, że wszystkie kobiety są takie same, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.


mężczyź-są-szalenie-nielogiczni-twierdzą-że-wszystkie-kobiety-są-takie-same-lecz-to-nie-przeszkadza-im-ągle-zmieniać
sidonie gabrielle colettemężczyźniszalenienielogicznitwierdzążewszystkiekobietytakiesamelecztonieprzeszkadzaimciąglezmieniaćmężczyźni sąsą szalenieszalenie nielogiczniże wszystkiewszystkie kobietykobiety sąsą takietakie samenie przeszkadzaprzeszkadza imim ciągleciągle jeje zmieniaćmężczyźni są szaleniesą szalenie nielogiczniże wszystkie kobietywszystkie kobiety sąkobiety są takiesą takie samelecz to nienie przeszkadza imprzeszkadza im ciągleim ciągle jeciągle je zmieniaćmężczyźni są szalenie nielogiczniże wszystkie kobiety sąwszystkie kobiety są takiekobiety są takie samelecz to nie przeszkadzanie przeszkadza im ciągleprzeszkadza im ciągle jeim ciągle je zmieniaćże wszystkie kobiety są takiewszystkie kobiety są takie samelecz to nie przeszkadza imnie przeszkadza im ciągle jeprzeszkadza im ciągle je zmieniać

Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur?Starość nie czyni nas zdziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci.Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu.Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony?