Mężczyźni są szalenie nielogiczni. Twierdzą, że wszystkie kobiety są takie same, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.


mężczyź-są-szalenie-nielogiczni-twierdzą-że-wszystkie-kobiety-są-takie-same-lecz-to-nie-przeszkadza-im-ągle-zmieniać
sidonie gabrielle colettemężczyźniszalenienielogicznitwierdzążewszystkiekobietytakiesamelecztonieprzeszkadzaimciąglezmieniaćmężczyźni sąsą szalenieszalenie nielogiczniże wszystkiewszystkie kobietykobiety sąsą takietakie samenie przeszkadzaprzeszkadza imim ciągleciągle jeje zmieniaćmężczyźni są szaleniesą szalenie nielogiczniże wszystkie kobietywszystkie kobiety sąkobiety są takiesą takie samelecz to nienie przeszkadza imprzeszkadza im ciągleim ciągle jeciągle je zmieniaćmężczyźni są szalenie nielogiczniże wszystkie kobiety sąwszystkie kobiety są takiekobiety są takie samelecz to nie przeszkadzanie przeszkadza im ciągleprzeszkadza im ciągle jeim ciągle je zmieniaćże wszystkie kobiety są takiewszystkie kobiety są takie samelecz to nie przeszkadza imnie przeszkadza im ciągle jeprzeszkadza im ciągle je zmieniać

Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać. -Sidonie Gabrielle Colette
mężczyź-są sza­lenie-nielo­giczni-twier­dzą że wszys­tkie-ko­biety-są ­kie-­me-lecz-to nie przeszkadza-im ągle- zmieniać
Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur? -Robert Riquet
mężczyź-uważają-że-łżeństwo-jest-prawdziwym-sznurem-u-szyi-dlaczego-więc-starają-ę-ągle-zmieniać-sznur
Starość nie czyni nas zdziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci. -Johann Wolfgang Goethe
starość-nie-czyni-nas-zdziecinniałymi-jak-ludzie-twierdzą-lecz-odkrywa-w-nas-ągle-jeszcze-prawdziwe-dzieci
Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Konar
kobiety-posiadają-więcej-zalet-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za-to-mniej-wad
Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu. -Magdalena Samozwaniec
wszystkie-kobiety-dążą-do-łżeństwa-wszyscy-mężczyź-do-romansu
Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony? -Roberto Rocca
gdyby-wszystkie-kobiety-były-wierne-z-kim-mężczyź-zdradzaliby-swe-żony