Mężczyźni to taki rodzaj myśliwych, którzy przygotowywują przynętę, zakładają sidła, a potem sami w nie wpadają - z kobietami.


mężczyź-to-taki-rodzaj-myśliwych-którzy-przygotowywują-przynętę-zakładają-sidła-a-potem-sami-w-nie-wpadają-z-kobietami
john steinbeckmężczyźnitotakirodzajmyśliwychktórzyprzygotowywująprzynętęzakładająsidłapotemsaminiewpadająkobietamitaki rodzajrodzaj myśliwychktórzy przygotowywująprzygotowywują przynętęzakładają sidłapotem samisami ww nienie wpadająwpadająz kobietamimężczyźni to takitaki rodzaj myśliwychktórzy przygotowywują przynętęa potem samipotem sami wsami w niew nie wpadająnie wpadająz kobietamimężczyźni to taki rodzaja potem sami wpotem sami w niesami w nie wpadająw nie wpadająmężczyźni to taki rodzaj myśliwycha potem sami w niepotem sami w nie wpadająsami w nie wpadają

Kobiety żyją w przekonaniu, że mężczyźni, którzy umieją obchodzić się z pieniędzmi, umieją także obchodzić się z kobietami.Ożenek: Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się boją sami spać.Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju.Gdyby mężczyźni żenili się z kobietami, na które zasługują, mieliby bardzo ciężkie życie.Co to jest zła kobieta? Jest to taki rodzaj kobiety, która się nie sprzykrzy.Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.