Mężczyźni ustanawiają prawa, kobiety zwyczaje.


mężczyź-ustanawiają-prawa-kobiety-zwyczaje
anonimmężczyźniustanawiająprawakobietyzwyczajemężczyźni ustanawiająustanawiają prawakobiety zwyczajemężczyźni ustanawiają prawa

Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas.Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni.Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.