Mężczyźni w swojej wielkiej zarozumiałości nie są w stanie zrozumieć, że kobiecie nie każdy z nich odpowiada. W odmowie zbliżenia szukają jakichś specjalnych powodów.


mężczyź-w-swojej-wielkiej-zarozumiałoś-nie-są-w-stanie-zrozumieć-że-kobiecie-nie-każdy-z-nich-odpowiada-w-odmowie-zbliżenia-szukają
nadzieja druckamężczyźniswojejwielkiejzarozumiałościniestaniezrozumiećżekobieciekażdynichodpowiadaodmowiezbliżeniaszukająjakichśspecjalnychpowodówmężczyźni ww swojejswojej wielkiejwielkiej zarozumiałościzarozumiałości nienie sąw staniestanie zrozumiećże kobieciekobiecie nienie każdykażdy zz nichnich odpowiadaw odmowieodmowie zbliżeniazbliżenia szukająszukają jakichśjakichś specjalnychspecjalnych powodówmężczyźni w swojejw swojej wielkiejswojej wielkiej zarozumiałościwielkiej zarozumiałości niezarozumiałości nie sąnie są wsą w staniew stanie zrozumiećże kobiecie niekobiecie nie każdynie każdy zkażdy z nichz nich odpowiadaw odmowie zbliżeniaodmowie zbliżenia szukajązbliżenia szukają jakichśszukają jakichś specjalnychjakichś specjalnych powodów

Jeden człowiek tak mało różni się zazwyczaj od drugiego, że nie ma wcale powodów do zarozumiałości.Jeden człowiek tak mało różni się zazwyczaj pod drugiego, że nie ma wcale powodów do zarozumiałości.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują.Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami - mam na myśli wszechświat - ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano.Zakochując się w kobiecie, nie sięgamy po narzędzia do mierzenia jej kształtów. A tymczasem, jeżeli chodzi o sztukę, ludzie chcą