Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.


mężczyź-zakochują-ę-patrząc-na-kobiety-kobiety-kiedy-słuchają-mężczyzn
zsa zsa gabormężczyźnizakochująsiępatrzącnakobietykobietykiedysłuchająmężczyznmężczyźni zakochujązakochują sięsię patrzącpatrząc nana kobietykiedy słuchająsłuchają mężczyznmężczyźni zakochują sięzakochują się patrzącsię patrząc napatrząc na kobietykiedy słuchają mężczyznmężczyźni zakochują się patrzączakochują się patrząc nasię patrząc na kobietymężczyźni zakochują się patrząc nazakochują się patrząc na kobiety

Kobiety nie lubią wesołości u mężczyzn, a mężczyźni dowcipu u kobiet.Dlaczego przyjemne kobiety wychodzą za mąż za nudnych mężczyzn? Ponieważ inteligentni mężczyźni nie żenią się nigdy z przyjemnymi kobietami.Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety.Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją.Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.