Mężczyźni zapomnieliby zupełnie o swoich żonach, gdyby one nie przypominały im od czasu do czasu o tym, do czego są uprawnione.


mężczyź-zapomnieliby-zupełnie-o-swoich-żonach-gdyby-one-nie-przypominały-im-od-czasu-do-czasu-o-tym-do-czego-są-uprawnione
oscar wildemężczyźnizapomnielibyzupełnieswoichżonachgdybyonenieprzypominałyimodczasudotymczegouprawnionemężczyźni zapomnielibyzapomnieliby zupełniezupełnie oo swoichswoich żonachgdyby oneone nienie przypominałyprzypominały imim odod czasuczasu dodo czasuczasu oo tymdo czegoczego sąsą uprawnionemężczyźni zapomnieliby zupełniezapomnieliby zupełnie ozupełnie o swoicho swoich żonachgdyby one nieone nie przypominałynie przypominały imprzypominały im odim od czasuod czasu doczasu do czasudo czasu oczasu o tymdo czego sączego są uprawnionemężczyźni zapomnieliby zupełnie ozapomnieliby zupełnie o swoichzupełnie o swoich żonachgdyby one nie przypominałyone nie przypominały imnie przypominały im odprzypominały im od czasuim od czasu dood czasu do czasuczasu do czasu odo czasu o tymdo czego są uprawnionemężczyźni zapomnieliby zupełnie o swoichzapomnieliby zupełnie o swoich żonachgdyby one nie przypominały imone nie przypominały im odnie przypominały im od czasuprzypominały im od czasu doim od czasu do czasuod czasu do czasu oczasu do czasu o tym

Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć.Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu.Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera.Kiedy mówimy o potrzebie organizacji czasu często wyszukujemy dodatkowego czasu, który moglibyśmy spożytkować dla korzyści, nie zauważając czasu, który trwonimy na zadania nie mające wielkiego znaczenia dla naszej przyszłości.Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.Z miłością jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.