Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.


mężczyź-zawsze-chcą-być-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-zaś-chcą-żeby-mężczyzna-był-ich-ostatnią
oscar wildemężczyźnizawszechcąbyćpierwsząmiłościąkobietykobietyzaśchcążebymężczyznabyłichostatniąmężczyźni zawszezawsze chcąchcą byćbyć pierwsząpierwszą miłościąmiłością kobietykobiety zaśzaś chcążeby mężczyznamężczyzna byłbył ichich ostatniąmężczyźni zawsze chcązawsze chcą byćchcą być pierwsząbyć pierwszą miłościąpierwszą miłością kobietykobiety zaś chcążeby mężczyzna byłmężczyzna był ichbył ich ostatniąmężczyźni zawsze chcą byćzawsze chcą być pierwsząchcą być pierwszą miłościąbyć pierwszą miłością kobietyżeby mężczyzna był ichmężczyzna był ich ostatniąmężczyźni zawsze chcą być pierwszązawsze chcą być pierwszą miłościąchcą być pierwszą miłością kobietyżeby mężczyzna był ich ostatnią

Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny.Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą miłością kobiety; kobiety mają subtelniejszy instynkt i wolą być zawsze ostatnią miłością mężczyzny.Kobiety i koty zawsze robią co chcą, więc mężczyźni i psy niech się z tym pogodzą.Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą.Mężczyźni w swej próżności także w In­terne­cie, chcą być zacze­piani wyłącznie przez piękne kobiety.Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs.