Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety.


mężczyźnie-który-jest próżny-i prze­sad­ny-wielomówny-i w żar­tach-niewyb­redny-który-o so­bie-pra­wi-z ­mochwal­stwem
jean de la bruyéremężczyźniektóryjest próżnyi prze­sad­nywielomównyi w żar­tachniewyb­rednyo so­biepra­wiz sa­mochwal­stwema o in­nychz po­gardąjest po­ryw­czyniep­rzystępnyzuchwałynieobyczaj­nyi zgołaniec­nyog­ra­niczo­nyprzytymi roz­wiązły trze­batyl­korysówład­nychi słuszne­gowzros­tuby byłuwiel­bianyprzezkobietyktóry jest próżnyjest próżny i prze­sad­nywielomówny i w żar­tachi w żar­tach niewyb­rednyktóry o so­bieo so­bie pra­wipra­wi z sa­mochwal­stwema o in­nych z po­gardąktóry jest po­ryw­czynieobyczaj­ny i zgołai zgoła niec­nyog­ra­niczo­ny przyprzy tymtym i roz­wiązły trze­ba tyl­kotyl­ko rysówrysów ład­nychład­nych i słuszne­goi słuszne­go wzros­tuby był uwiel­bianyuwiel­biany przezprzez kobietyktóry jest próżny i prze­sad­nywielomówny i w żar­tach niewyb­rednyktóry o so­bie pra­wio so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwemnieobyczaj­ny i zgoła niec­nyog­ra­niczo­ny przy tymprzy tym i roz­wiązły trze­ba tyl­ko rysówtyl­ko rysów ład­nychrysów ład­nych i słuszne­goład­nych i słuszne­go wzros­tuby był uwiel­biany przezuwiel­biany przez kobiety

Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści . -Chemicals
ty­-mam-ra­doś-gdy-o to­bie-myślę-ty­-dni-prze­myś­nych-ty­-no­cy-niep­rzes­pa­nych-tyl­ko-za­kocha­nym-­kie-myśli
Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli. -dooorotis
sed­no-tkwi-w tym-aby w życiu-ro­bić-żo-ład­nych-rzeczy-i-wy­myść-żo-ład­nych-myśli