Mężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na ko­biety, która go nie chciała poślu­bić; ko­bieta nig­dy nie za­pomi­na mężczyz­ny, który chciał ją poślubić.


mężczyz­na-nig­dy-nie za­pomi­na-ko­biety-która-go nie chciała-poślu­bić-ko­bieta-nig­dy-nie za­pomi­na-mężczyz­ny-który
marcel pagnolmężczyz­nanig­dynie za­pomi­nako­bietyktórago nie chciałapoślu­bićko­bietamężczyz­nyktórychciałją poślubićmężczyz­na nig­dynig­dy nie za­pomi­nanie za­pomi­na ko­bietyktóra go nie chciałago nie chciała poślu­bićko­bieta nig­dynig­dy nie za­pomi­nanie za­pomi­na mężczyz­nyktóry chciałchciał ją poślubićmężczyz­na nig­dy nie za­pomi­nanig­dy nie za­pomi­na ko­bietyktóra go nie chciała poślu­bićko­bieta nig­dy nie za­pomi­nanig­dy nie za­pomi­na mężczyz­nyktóry chciał ją poślubićmężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na ko­bietyko­bieta nig­dy nie za­pomi­na mężczyz­ny

Mężczyzna nigdy nie zapomina kobiety, która go nie chciała poślubić; kobieta nigdy nie zapomina mężczyzny, który chciał ją poślubić.Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń.Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak.Mężczyz­na, który poślu­bi brzydką dziew­czynę jest zwyczaj­nym leniem.Nig­dy nie za­pomi­naj, że byłeś kiedyś dzieckiem...