Mężczyz­na to jak pies - dać mu jeść i miej­sce do spa­nia, a już swej bu­dy nie opuści.


mężczyz­na-to jak pies- dać-mu ść-i miej­sce-do spa­nia-a już-swej-bu­dy-nie opuś
isaac bashevis singermężczyz­nato jak pies daćmu jeśći miej­scedo spa­niaa jużswejbu­dynie opuścimężczyz­na to jak pies dać mu jeśćmu jeść i miej­scei miej­sce do spa­niaa już swejswej bu­dybu­dy nie opuści dać mu jeść i miej­scemu jeść i miej­sce do spa­niaa już swej bu­dyswej bu­dy nie opuści dać mu jeść i miej­sce do spa­niaa już swej bu­dy nie opuści

Mężczyzna to jak pies. Dać mu jeść i miejsce do spania, to już swej budy nie opuści. -Isaac Bashevis Singer
mężczyzna-to-jak-pies-dać-mu-ść-i-miejsce-do-spania-to-już-swej-budy-nie-opuś
Wie­cznie podróżuje­my w stronę tych miej­sc, które daw­no opuści­li już wszyscy. -Bohdan Wrocławski
wie­cznie-podróżuje­my-w stronę-tych-miej­sc-które-daw­no-opuś­li-już-wszyscy
Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika. -Truman Capote
le­piej-jest pat­rzeć-na niebo-ż-w nim-żyć-to straszne-miej­sce-­kie-nieu­chwyt­ne-ta­kie miej­sce-gdzie-uderza-piorun