Mężczyznę można nauczyć mądrości, kobieta musi się z nią urodzić.


mężczyznę-można-nauczyć-mądroś-kobieta-musi-ę-z-ą-urodzić
aleksander Świętochowskimężczyznęmożnanauczyćmądrościkobietamusisięniąurodzićmężczyznę możnamożna nauczyćnauczyć mądrościkobieta musimusi sięnią urodzićmężczyznę można nauczyćmożna nauczyć mądrościkobieta musi sięmusi się zz nią urodzićmężczyznę można nauczyć mądrościkobieta musi się zmusi się z niąsię z nią urodzićkobieta musi się z niąmusi się z nią urodzić

Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Ciężka to rzecz urodzić się i nauczyć się żyć. Pozostaje mi wiele łatwiejsze zadanie: umrzeć. Po śmierci może być znów ciężko....Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się samiPrawie każda kobieta byłaby chętnie wierna, problemem jednak jest to, aby znaleźć mężczyznę, któremu można dochować wierności.Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.