Mężczyznę trzeba przyjąć takim, jakim jest. A potem trzeba go koniecznie zmienić!


mężczyznę-trzeba-przyjąć-takim-jakim-jest-a-potem-trzeba-go-koniecznie-zmienić
joan collinsmężczyznętrzebaprzyjąćtakimjakimjestpotemgokonieczniezmienićmężczyznę trzebatrzeba przyjąćprzyjąć takimjakim jestpotem trzebatrzeba gogo konieczniekoniecznie zmienićmężczyznę trzeba przyjąćtrzeba przyjąć takima potem trzebapotem trzeba gotrzeba go konieczniego koniecznie zmienićmężczyznę trzeba przyjąć takima potem trzeba gopotem trzeba go koniecznietrzeba go koniecznie zmienića potem trzeba go konieczniepotem trzeba go koniecznie zmienić

Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę.Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los.Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.Wolę świat, w którym wszystko trzeba budować od nowa, niż taki, w którym trzeba przyjąć wszystko jako nieodwracalne dziedzictwo.Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.