Mężczyzn trze­ba słuchać, do­paso­wywać się do ich pla­nu dnia, py­tać, cze­go pot­rze­bują, kto ich nie docenił.


mężczyzn-trze­ba-słuchać-do­paso­wywać ę-do ich-pla­nu-dnia-py­ć-cze­go-pot­rze­bują-kto-ich-nie docenił
iwona konarskamężczyzntrze­basłuchaćdo­paso­wywać siędo ichpla­nudniapy­taćcze­gopot­rze­bująktoichnie doceniłmężczyzn trze­batrze­ba słuchaćdo­paso­wywać się do ichdo ich pla­nupla­nu dniacze­go pot­rze­bująkto ichich nie doceniłmężczyzn trze­ba słuchaćdo­paso­wywać się do ich pla­nudo ich pla­nu dniakto ich nie doceniłdo­paso­wywać się do ich pla­nu dnia

Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił. -Aleksander Dumas (ojciec)
zazwyczaj-prosi-ę-o-rady-by-ich-nie-słuchać-albo-śli-ę-ich-słucha-to-po-to-jedynie-by-móc-ę-gniewać-później-na-tego-kto-rady-udzielił
Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują