Mężczyzna śni o sławie, podczas gdy kobieta budzi się do miłości.


mężczyzna-ś-o-sławie-podczas-gdy-kobieta-budzi-ę-do-miłoś
alfred tennysonmężczyznaśnisławiepodczasgdykobietabudzisiędomiłościmężczyzna śnio sławiepodczas gdygdy kobietakobieta budzibudzi sięsię dodo miłościmężczyzna śni ośni o sławiepodczas gdy kobietagdy kobieta budzikobieta budzi siębudzi się dosię do miłościmężczyzna śni o sławiepodczas gdy kobieta budzigdy kobieta budzi siękobieta budzi się dobudzi się do miłościpodczas gdy kobieta budzi sięgdy kobieta budzi się dokobieta budzi się do miłości

Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta. -George Bernard Shaw
nawet-którzy-mówią-że-dla-nich-jest-jeden-mężczyzna-czy-jedna-kobieta-na-świecie-przekonują-ę-że-nie-zawsze-jest-to-właśnie-ten
Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim. -Peter Hille
mężczyzna-to-czyn-kobieta-to-istnienie-kobieta-jest-niedzielą-mężczyzna-dniem-powszednim
Mężczyzna toleruje małżeństwo z miłości do kobiety. Kobieta toleruje męża z miłości do małżeństwa. -Gabriel Laub
mężczyzna-toleruje-łżeństwo-z-miłoś-do-kobiety-kobieta-toleruje-męża-z-miłoś-do-łżeństwa