Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość.


mężczyzna-cały-dzień-czeka-na-kobietę-kobieta-zaś-cały-dzień-czeka-na-miłość
maria kuncewiczowamężczyznacałydzieńczekanakobietękobietazaśmiłośćmężczyzna całycały dzieńdzień czekaczeka nana kobietękobieta zaśzaś całycały dzieńdzień czekaczeka nana miłośćmężczyzna cały dzieńcały dzień czekadzień czeka naczeka na kobietękobieta zaś całyzaś cały dzieńcały dzień czekadzień czeka naczeka na miłośćmężczyzna cały dzień czekacały dzień czeka nadzień czeka na kobietękobieta zaś cały dzieńzaś cały dzień czekacały dzień czeka nadzień czeka na miłośćmężczyzna cały dzień czeka nacały dzień czeka na kobietękobieta zaś cały dzień czekazaś cały dzień czeka nacały dzień czeka na miłość

Kobieta została stworzona po to, żeby umilać mężczyźnie życie, a nie - żeby cały dzień pracować, wieczorem zaś gotować mu mrożonki. -Brigitte Bardot
kobieta-została-stworzona-po-to-żeby-umilać-mężczyźnie-życie-a-nie-żeby-cały-dzień-pracować-wieczorem-zaś-gotować-mu-mrożonki
Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca, Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. -Juliusz Słowacki
próżno-myśl-geniuszu-świat-cały-pozłaca-na-każdym-szczeblu-życia-rzeczywistość-czeka
Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas. -Ludwik Jerzy Kern
lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
Kto sądzi, że w miłości, trzeba przez cały dzień trzymać się za ręce, nie wie, co to jest miłość. -Phil Bosmans
kto-sądzi-że-w-miłoś-trzeba-przez-cały-dzień-trzymać-ę-za-rę-nie-wie-co-to-jest-miłość
Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka